top of page

A védjegyről

A Segítő Vásárlás tanúsító védjegy szabályzata ide kattintva tekinthető meg!

A Segítő Vásárlás program olyan minőségi magyar termékekre kívánja felhívni a figyelmet, amelyeket megváltozott munkaképességű emberek készítenek. Az ilyen termékek megvásárlásával Ön a megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek megőrzését és új munkahelyek teremtését támogatja.

 

A Segítő Vásárlás program a legalább 30%-ban megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató szervezetek piaci megjelenését támogatja a Segítő Vásárlás logó használatával. Célja a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása, az általuk készített termékek piacképesebbé tétele.

Milyen feltételekkel igényelhetem a Segítő Vásárlás védjegyet?

 

A védjegy használója olyan szervezet lehet, amely a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012.(XI.16) Korm. rendelet alapján akkreditált szervezet, és a 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján védett munkahelynek minősül, azaz a foglalkoztatottak legalább 30 %-a a Mmtv. 22. §-a (2011. évi CXCI. törvény) szerinti megváltozott munkaképességű személy; vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99/B. § alapján fejlesztő foglalkoztatónak minősül.

 

A védjegyet legalább 30 %-ban megváltozott munkaképességű munkavállalók, fejlesztő foglalkoztatás esetén fogyatékos, hajléktalan, szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg személy közreműködésével létrejövő termék vagy szolgáltatás esetében alkalmazhatják.​​

 

A védjegy használatához szükséges, hogy a fenti két feltétel fennállásáról a védjegyet használni kívánó szervezet nyilatkozatot tegyen a „Segítő Vásárlás” védjegyhasználat iránti kérelmében, amelyet a Salva Vita Alapítványhoz nyújt be. (Postacím: Salva Vita Alapítvány,1073 Budapest, Erzsébet krt. 13.)

 

Az elbírálás menete

A beérkező kérelmet a Salva Vita Alapítvány ellenőrzi, és amennyiben azok a követelményeknek megfelelnek, az alapítvány ügyvezetője jóváhagyja és 15 napon postázza a kérelmezőnek a védjegyhasználati engedélyt és a Segítő Vásárlás logót nyomdai formátumban.

 

A Segítő Vásárlás védjegy használata

 

A védjegy használója az engedélyben megjelölt időponttól kezdődően három évig jogosult a tanúsító védjegy használatára.​ 

A tanúsító védjegy logójának feltüntetése mellett a „megváltozott munkaképességű emberek közreműködésével készült termék” vagy szolgáltatás esetén a „megváltozott munkaképességű emberek közreműködésével nyújtott szolgáltatás” szöveg és az Alapítványtól kapott regisztrációs szám olvasható nagyságban való szerepeltetése szükséges.

​A védjegy használója a megjelölést csak azokon a megváltozott munkaképességű munkavállalói közreműködésével létrejött termékeire vagy szolgáltatásaira alkalmazhatja, amelyek az engedélye árujegyzékében szerepelnek.

​A tanúsító védjeggyel jelölt áruknak és szolgáltatásoknak rendelkezniük kell a kategóriájukra jellemző minden egyéb minőségi jellemzővel és hatósági engedéllyel.

Ha kérdése van lépjen velünk kapcsolatba az info@segitovasarlas.hu emailcímen!

bottom of page