Védjegy

A Segítő Vásárlás tanúsító védjegy szabályzata ide kattintva tekinthető meg!

A Segítő Vásárlás program olyan minőségi magyar termékekre kívánja felhívni a figyelmet, amelyeket megváltozott munkaképességű emberek készítenek. Az ilyen termékek megvásárlásával Ön a megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek megőrzését és új munkahelyek teremtését támogatja.

A Segítő Vásárlás program a legalább 30%-ban megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató szervezetek piaci megjelenését támogatja a Segítő Vásárlás logó használatával. Célja a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása, az általuk készített termékek piacképesebbé tétele.

Milyen feltételekkel használhatom a Segítő Vásárlás védjegyet?

A védjegy használatához két feltételnek kell megfelelni:

1. A védjegy használója olyan szervezet lehet, amely az 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján védett munkahelynek minősül, azaz a foglalkoztatottak legalább 30 %-a a Mmtv. 22. §-a szerinti megváltozott munkaképességű személy vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló1993. évi III. törvény 99/B. § alapján szociális foglalkoztatónak minősül.

2. A védjegy használója kizárólag megváltozott munkaképességű emberek által előállított termékek esetében alkalmazza a védjegyet.

 Hogyan kérhetem a Segítő Vásárlás védjegy használatát?

A védjegy használatához szükséges, hogy a fenti két feltétel fennállásáról a használni kívánó nyilatkozatot tegyen a „Segítő Vásárlás” védjegyhasználat iránti kérelmében, amelyet a Salva Vita Alapítványhoz nyújt be. (Postacím: Salva Vita Alapítvány,1073 Budapest, Erzsébet krt. 13.)

Az elbírálás menete a következőképpen zajlik:

A beérkező kérelmet a Salva Vita Alapítvány ellenőrzi, és amennyiben azok a követelményeknek megfelelnek, az alapítvány ügyvezetője jóváhagyja és 15 napon postázza a kérelmezőnek a védjegyhasználati engedélyt és a Segítő Vásárlás logót nyomdai formátumban.

 A Segítő Vásárlás védjegy használata

1. A védjegy használója az engedélyben megjelölt időponttól kezdődően három évig jogosult a tanúsító védjegy használatára.

2. A tanúsító védjegy logójának feltüntetése mellett a „megváltozott munkaképességű emberek közreműködésével készült termék” vagy szolgáltatás esetén a „megváltozott munkaképességű emberek közreműködésével nyújtott szolgáltatás” szöveg és az Alapítványtól kapott regisztrációs szám olvasható nagyságban való szerepeltetése szükséges.

3. A védjegy használója a megjelölést csak azokon a megváltozott munkaképességű munkavállalói közreműködésével létrejött termékeire vagy szolgáltatásaira alkalmazhatja, amelyek az engedélye árujegyzékében szerepelnek.

4. A tanúsító védjeggyel jelölt áruknak és szolgáltatásoknak rendelkezniük kell a kategóriájukra jellemző minden egyéb minőségi jellemzővel és hatósági engedéllyel.

A letölthető kérelem igényléséhez, kattintson a védjegyre, majd töltse ki a fájlt és csatolja az alábbi űrlap Nyilatkozat részében!